[صفحه اصلی ]   [Archive] [ English ]  
:: صفحه اصلي :: درباره نشريه :: آخرين شماره :: تمام شماره‌ها :: جستجو :: ثبت نام :: ارسال مقاله :: تماس با ما ::
بخش‌های اصلی
صفحه اصلی::
اطلاعات نشریه::
آرشیو مجله و مقالات::
برای نویسندگان::
برای داوران::
ثبت نام و اشتراک::
تماس با ما::
تسهیلات پایگاه::
پست الکترونیک::
::
جستجو در پایگاه

جستجوی پیشرفته
..
دریافت اطلاعات پایگاه
نشانی پست الکترونیک خود را برای دریافت اطلاعات و اخبار پایگاه، در کادر زیر وارد کنید.
..
Crop Breeding Journal

AWT IMAGE


شماره 1 جلد 2 Crop Breeding Journal منتشر گردید.

..
SPII

www.spii.ir

..
SID

AWT IMAGE

..
:: برترین‌های پایگاه ::
:: مقالات منتشر شده در نشریه با بیشترین تعداد مشاهده
تعیین مکان کروموزومی و رابطه بین شاخص‌های مزرعه‌ای و آزمایشگاهی تحمل به خشکی در لاین‌های دارای دو کروموزوم اضافی گندم- جو (45693 مشاهده)
تنوع فنوتیپی اکوتیپ‌های جو بومی مناطق گرم و خشک ایران (23794 مشاهده)
بررسی سازگاری و پایداری عملکرد دانه ژنوتیپ‌های جو در مناطق گرمسیر دیم (21087 مشاهده)
اثر زیر واحدهای گلوتنین چند رقم تجاری گندم بر کیفیت نان لواش (16656 مشاهده)
مطالعه همبستگی صفات موثر بر وزن دانه و تعیین اثر برخی پارامترهای فیزیولوژیک بر عملکرد دانه ژنوتیپ های گندم بهاره در شرایط مطلوب و تنش خشکی (16295 مشاهده)
واکنش تعدادی ارقام تجاری و لاین های امیدبخش گندم نسبت به عوامل بیماریزای مهم قارچی در استان فارس (15200 مشاهده)
بررسی صفات زراعی موثر در افزایش عملکرد گندم دیم در مناطق سردسیر (14803 مشاهده)
ارزیابی تحمل به خشکی ژنوتیپ‌های جو (Hordeum vulgare L.) با استفاده از خصوصیات فیزیولوژیکی و شاخص‌های تحمل به خشکی (13676 مشاهده)
اثر تاریخ کاشت و تراکم بوته بر عملکرد لوبیا چیتی (13219 مشاهده)
نحوه توارث مقاومت به شته روسی (Diuraphis noxia (Mordvilko در گندم بر اساس میزان پیچیدگی برگ (13056 مشاهده)
ارزیابی تحمل خشکی در ژنوتیپ‌های پیشرفتۀ گندم نان در شرایط مزرعه و آزمایشگاه (11605 مشاهده)
تجزیه ژنتیکی برخی صفات مورفولوژیک در گندم دوروم ازطریق تجزیه میانگین نسل ها در شرایط تنش و عدم تنش رطوبتی (11279 مشاهده)
ارتباط صفات مرفوفیزیولوژیک با عملکرد دانه ژنوتیپ های جو در دو تاریخ کاشت در گچساران (11278 مشاهده)
معرفی رقم جدید برنج فجر با عملکرد و کیفیت مطلوب (11273 مشاهده)
بررسی صفات زراعی و عملکرد دانه ارقام گندم دوروم در کاشت زود و دیر در منطقه سردسیر دیم مراغه (11266 مشاهده)
اثر تاریخ کاشت، تراکم بوته و کود نیتروژن بر عملکرد کلم گل به عنوان محصول دوم پس از برداشت برنج در مازندران (11163 مشاهده)
بررسی تحمل به تنش خشکی آخر فصل در ژنوتیپ های امیدبخش گندم زمستانه و بینابین با استفاده از شاخص های حساسیت و تحمل به تنش (11063 مشاهده)
تجزیه بای پلات تلاقی دی آلل تیپ آلودگی زنگ زرد گندم (10983 مشاهده)
اثر محلول پاشی عناصر کم مصرف بر خصوصیات کمی و کیفی ذرت سیلویی 704 در خوی (10959 مشاهده)
تجزیه همبستگی برخی صفات زراعی در ژنوتیپ های گندم (.Triticum aestivum L) در تنش شوری (10903 مشاهده)
فاکتور های بیماریزایی زنگ ساقه و واکنش ژنوتیپ های پیشرفته گندم در مقابل جدایه هائی از عامل بیماری در مرحله گیاهچه ای (10828 مشاهده)
مطالعه نگهداری، جوانه زنی و رشد لوله گرده برخی از ارقام مرکبات (10818 مشاهده)
وضعیت بیماری زایی Puccinia striiformis و عکس العمل ارقام اصلاح شده و رگه های پیشرفته گندم نسبت به زنگ زرد در استان های شمالی ایران (10791 مشاهده)
برآورد پارامترهای مدل نمایی روند انباشت ماده خشک و نیتروژن در دانه ژنوتیپ های گندم بهاره با استفاده از روش وایازی خطی (10752 مشاهده)
نحوه توارث مقاومت به فوزاریوم سنبله در شش رقم گندم (.Triticum aestivum L) (10672 مشاهده)
    ... آمار بیشتر
:: مقالات منتشر شده در نشریه با بیشترین تعداد دریافت فایل
شکوفا، رقم جدید لوبیا سفید با عملکرد بالا برای کاشت در مناطق معتدل و سرد ایران (4097 دریافت)
ارزیابی تحمل به خشکی ژنوتیپ‌های جو (Hordeum vulgare L.) با استفاده از خصوصیات فیزیولوژیکی و شاخص‌های تحمل به خشکی (3696 دریافت)
آزاد، رقم جدید نخود زراعی برای مناطق معتدل و نیمه گرمسیری ایران در شرایط دیم (3561 دریافت)
اثر محلول پاشی عناصر کم مصرف بر خصوصیات کمی و کیفی ذرت سیلویی 704 در خوی (3457 دریافت)
ارزیابی تحمل خشکی در ژنوتیپ‌های پیشرفتۀ گندم نان در شرایط مزرعه و آزمایشگاه (3304 دریافت)
ارزیابی ژنوتیپ‌های نخود (Cicer arietinum L.) از نظر تحمل تنش خشکی (3274 دریافت)
بررسی قابلیت کاربرد آزمون فرسودگی کنترل شده بذر برای ارزیابی رابطه بنیه بذر و رویش مزرعه ای سه رقم کلزا (.Brassica napus L) (3046 دریافت)
بینالود، رقم جدید نخود آبی (2632 دریافت)
فجر، هیبرید جدید ذرت دانه ای زودرس (سینگل کراس 260) (2538 دریافت)
اثر نوع و مقدار ورمی کمپوست در بستر گلدانی بر رشد فیکوس بنجامین ابلق (Ficus bengamina) (2218 دریافت)
تنوع ژنتیکی صفات مورفو لوژیکی و فیزیولوژیکی در لاین‌های گندم دوروم (2158 دریافت)
ریزازدیادی تعدادی از پایه‌های رویشی درختان میوه هسته‌دار (2147 دریافت)
بررسی تنوع ژنتیکی در ژنوتیپ‌های جو: II. نشانگرهای ریزماهواره و صفات مورفولوژیک (2029 دریافت)
بررسی تنوع ژنتیکی جدایه های قارچ Fusarium verticillioides (Sacc.) Nirenberg، عامل پوسیدگی بلال ذرت با استفاده از نشانگرهای AFLP (2020 دریافت)
ارتباط تعداد کلروپلاست‌های سلول‌های محافظ روزنه، فلوسیتومتری و سطح پلوئیدی در گونه‌های اسپرس (Onobrychis spp.) (1967 دریافت)
اثر محیط کشت و تنظیم‌کننده‌های رشد بر پرآوری و ریشه‌زایی پایۀ رویشی محلب (سنت لوسی 64) (1966 دریافت)
تنوع ژنتیکی نخود زراعی تیپ کابلی (Cicer arietinum L.) ایران بر اساس صفات زراعی و نشانگر RAPD (1940 دریافت)
بررسی تنوع ژنتیکی در ژنوتیپ‌های جو: I- پروتئین‌های ذخیره‌ای دانه (هوردئین) و صفات زراعی (1935 دریافت)
تجزیه ژنتیکی برخی صفات مورفولوژیک در گندم دوروم ازطریق تجزیه میانگین نسل ها در شرایط تنش و عدم تنش رطوبتی (1886 دریافت)
باززایی زیره پارسی (.Bunium persicum Boiss) با استفاده از ریزنمونه جنین برش خورده (1854 دریافت)
تنوع صفات رویشی و زایشی برخی از ارقام گلابی (Pyrus communis L.) بومی ایران بر اساس آزمون DUF (1849 دریافت)
ارزیابی تحمل به شوری چند دورگه بین گونه‌ای جنس Prunus (1838 دریافت)
ارزیابی مقاومت ارقام سیب‌زمینی نسبت به جدایه‌های قارچ عامل لکه‌موجی (Alternaria solani) و بررسی محتوای فنل کل در ارقام مقاوم و حساس (1786 دریافت)
بررسی ویژگی‌های رشدی برخی از دانهال‌های آلو در شرایط آب و هوایی کرج (1707 دریافت)
مطالعه تنوع ژنتیکی جو به کمک نشانگرهای ریز ماهواره و تجزیه ارتباط برای صفات وابسته به تحمل یخ‌زدگی (1700 دریافت)
    ... آمار بیشتر
:: مطالبی که بیشترین بازدید را داشته‌اند
راهنمای نگارش مقاله ( 10735 بازدید)
در باره نشریه ( 8345 بازدید)
انتشار مجله علمی-ترویجی ( 7093 بازدید)
معرفی مدیر مسئول و اعضای هیات تحریریه ( 3952 بازدید)
اطلاعیه ( 3113 بازدید)
خوش آمدید ( 1186 بازدید)
    ... آمار بیشتر
:: مطالبی که بیشتر به دوستان فرستاده شده‌اند
انتشار مجله علمی-ترویجی ( 274 ارسال)
راهنمای نگارش مقاله ( 146 ارسال)
خوش آمدید ( 137 ارسال)
در باره نشریه ( 51 ارسال)
معرفی مدیر مسئول و اعضای هیات تحریریه ( 42 ارسال)
اطلاعیه ( 26 ارسال)
    ... آمار بیشتر
:: مطالبی که بیشتر چاپ شده‌اند
انتشار مجله علمی-ترویجی ( 732 چاپ)
راهنمای نگارش مقاله ( 683 چاپ)
در باره نشریه ( 441 چاپ)
معرفی مدیر مسئول و اعضای هیات تحریریه ( 398 چاپ)
خوش آمدید ( 382 چاپ)
اطلاعیه ( 318 چاپ)
    ... آمار بیشتر

مجله به ‌نژادی نهال و بذر Seed and Plant Improvment Journal
Persian site map - English site map - Created in 0.048 seconds with 930 queries by yektaweb 3429